พรรณไม้ต่างๆ การปลูกต้นไม้

แสงสำคัญอย่างไร

by admin - February 13th, 2013.
Filed under: กล้วยไม้, การเพาะปลูก. Tagged as: , , , .

หลักการของการให้แสงกับกล้วยไม้

๏ ให้แสงอย่างพอเพียงมากที่สุด ยึดหลัก “เท่าที่ต้นกล้วยไม้ทนได้” ยิ่งชั่วโมงที่กล้วยไม้ได้รับแสงมากเท่าใด นั่นหมายถึงว่า กล้วยไม้ยิ่งได้มีการปรุงอาหารกักเก็บไว้ได้มากขึ้นเท่านั้น
*****ในอดีต การพรางแสงกล้วยไม้ทำโดยใช้ทางมะพร้าวในการพรางแสง แต่ทว่าทางมะพร้าวนั้นผุอย่างรวดเร็ว ซ้ำยังเป็นที่อยู่ของแมลงศัตรูกล้วยไม้ ภายหลังจึงเปลี่ยนมาใช้ไม้ระแนงแทน โดยใช้วัสดุเป็นไม้เนื้อแข็ง ตอกระแนงห่างกันเป็นซี่ วางห่างกันเป็นช่อง ๆ เพื่อให้ความเข้มของแสงลดลงและเงาของไม้ระแนงจะเฉียงไปเรื่อย ๆ ตามองศาของแสงกล้วยไม้จึงไม่ถูกแดดเผาเป็นเวลานาน ๆl ต่อมาซาแรนพลาสติกถือกำเนิดขึ้น มันเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานนาน น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายพรางแดดได้ดี แสงที่กระจายตัวสม่ำเสมอ และดูดซับความร้อนได้มาก ทำให้กล้วยไม้ได้รับแสงเต็มที่ การพรางแสงให้กับกล้วยไม้ที่เหมาะสมกับกล้วยไม้ ส่วนใหญ่ ทั่ว ๆ ไปใช้การพรางด้วยซาแรน ในโรงเรือนประมาณ ๕o-๗o% เมื่อใช้งานไปนาน ๆ ๕ ปี ขึ้นไปควรตรวจดูแสงในโรงเรือนเพราะซาแรนจะบางลงทำให้แสงมากขึ้น อาจเป็นอันตรายกับกล้วยไม้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

 

ภาพโรงเรือนไม้ระแนงที่สวนชิเนนทร
*** หมายเหตุ ***ซาแรนพลางแสง ๔๐% หมายถึง แสงลอดผ่านได้ ๖๐% ที่เหลือ ๔๐% แสงลอดผ่านไม่ได้
สำรับการ ปลูกเลี้ยงเล็กๆน้อยๆ ตามบ้านหรือแม้แต่ตามคอนโด เราสามารถหาทำเลที่ได้รับแดดรำไร ช่วงเช้าก่อนเที่ยง ไว้สำรับแขวนปลูกกล้วยไม้ได้ส่วนใหญ่ตามบ้านมักจะปลูกไว้ในสวนหน้าบ้าน หรือข้างบ้านซึ่งน่าจะได้รับแสงและลมได้ดีกว่า บริเวณที่อับลม อาจทำโรงกล้วยไม้เล็กๆหรือแขวนตามใต้ ร่มไม้ยืนต้น แต่ เราควร ตัด ริด กิ่งก้านของต้นไม้นั้นเป็นระยะๆ เพื่อให้แสงลอดลงมาถึงกล้วยไม้ ถ้าร่มทึบมากไปจะทำให้กล้วยไม้ลำลูกกล้วยผอมยาว ออกดอกยาก ใบและหน่อใหม่ยาว มีสีเขียวเข้ม และต้นอ่อนแอต่อโรคแมลงได้ง่าย ซึ่งตรงกันข้าม กับกล้วยไม้ที่ได้รับ แสงแดดมากไป อาการจะมีใบสีเหลืองจัด จนกระทั่งใบไหม้เป็นวงสีดำๆ รากจะไม่ค่อยออก ลำลูกกล้วยแคระแกรน ผอมเป็นร่องๆ และไม่นานต้นก็โทรมตายในที่สุด

 

กล้วยไม้ ถึงแม้จะได้รับให้เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดบนโลกใบนี้แต่มันก็ยังจำ เป็นต้องใช้แสงในการดำรงชีพอยู่ดี ในสภาพธรรมชาติ เรามักพบเห็นกล้วยไม้ขึ้นอยู่ตามคาคบไม้สูง หรือตามกิ่งไม้ บ้างก็ขึ้นอยู่บนโขดหิน บางชนิดก็อาจขึ้นบนพื้นดิน แม้แต่ในน้ำกล้วยไม้บางชนิดก็สามารถปักหลักจุ่มรากลงไปได้ และยิ่งบริเวณไดก็ตามที่มีแสงทอดผ่านและมีอุณหภูมิมิความชื้นพอเหมาะ บริเวณนั้นมักเป็นพื้นที่ที่มีกล้วยไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
ในป่าเขาลำเนาไพที่ผมได้เดินสำรวจนั้น มีสิ่งหนึ่งที่สังเกตุได้คือกล้วยไม้มักจะขึ้นอยู่บนเปลือกไม้ด้านทิศตะวัน ออก และหากมองกลับไปอีกด้านก็จะไม่พบกล้วยไม้ขึ้นอยู่เลย…

สิ่งนี้ทำให้ผมสันนิฐานได้ว่า กล้วยไม้ที่เติบโตทางด้านฝากตะวันออกอาจจะได้รับไอแสงแดดอุ่น ๆ ในยามเช้าเมล็ดจึงเติบโตและงอกได้ดี ในขณะที่บางส่วนของเมล็ดที่ปลิวไปพบกับสภาพแสงที่แรงจัดในช่วงบ่ายเป็นไปได้ ว่าอาจทำให้เมล็ดถูกเผาสุกไป จึงไม่งอกเป็นต้น ในขณะต้นที่เริ่มงอกแล้วในฟากตะวันออกจะเริ่มเติบโตผลิใบ และในช่วงกลางวันนี้เอง ทิศทางแสงที่ส่องตรงมายังฟากฟ้าอาจถูกใบไม้จากต้นไม้ใหญ่บดบังทำให้กล้วยไม้ ได้รับแสงเพียงรำไร แสงแดดที่ร้อนระอุนี้จึงไม่แผดเผาลูกไม้จนไหม้เกรียม กล้วยไม้ที่อยู่รอดเหล่านี้จึงสามารถเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไป

*****กล้วยไม้ที่ได้รับแสงในปริมาณที่เหมาะและพอเพียงจะให้ดอก ได้ง่ายกว่า กล้วยไม้ที่อยู่ในที่ร่มทึบ หลาย ๆ คนที่กำลัง ฝึกเลี้ยงกล้วยไม้มักพบกับปัญหากล้วยไม้ไม่ออกดอก ให้ลองคำนึงถึงเรื่องแสงดูว่ากล้วยไม้ที่เราเลี้ยงนั้น ได้รับแสงที่ พอเพียงต่อเขาแล้วหรือยัง *ข้อสังเกตุ กล้วยไม้ที่ได้รับแสงอย่างพอเหมาะจะมีลำต้นอวบ ใบหนาอวบ ให้ดอกเก่ง ลำต้นยืดยาวโตเร็ว ในขณะ กล้วยไม้ที่ได้รับแสงน้อยจะมีลักษณะโทรม ทรงใบตก ไม่ตั้งหงายขึ้น ลำต้นเริ่มโค้งงอ ซึ่งทิ้งไว้นาน ๆ อาจตาย ในที่สุด หรือถูกโรคกล้วยไม้ต่าง ๆ รุมเร้าจนตายได้ เป็นต้น

ในการปลูก เลี้ยง เราสามารถ จัดแจง และปรับสภาพแวดล้อมต่างๆให้ เหมาะสมต่อ การ เจริญของกล้วยไม้ได้ ในเรื่องแสง นับว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เหมาะสมกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ มาก ได้เปรียบ กว่า ทางยุโรปหรือ ทาง ประเทศในเขตหนาว ซึ่งสภาพแวดล้อมไม่ค่อยเอื้ออำนวย ต่อการ เลี้ยงกล้วยไม้ ทำให้ในต่างประเทศเหล่านั้นไม่สามารถปลูกกล้วยไม้ไว้ภายนอก อาคาร กลางแจ้งได้ ต้องอาศัยทำโรงเรือน กระจกปกป้องอากาศหนาว และพึ่งพาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการให้แสง และความชื้นเช่นหลอดไฟ และมิเตอร์ต่างๆสำรับให้หมอก ซึ่งรวมๆล้วนเป็นต้นทุนที่สูง แต่กลับกันต่างประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นนี้สามารถเลี้ยงกล้วยไม้ที่ชอบอากาศ เย็นได้ดี ซึ่งก็เป็นข้อดีข้อเสียแลกสลับกันครับ