พรรณไม้ต่างๆ การปลูกต้นไม้

ดอกกระดังงา

by admin - November 16th, 2012.
Filed under: Uncategorized. Tagged as: , , , .

การตอนกิ่ง สามารถทำได้แต่ไม่ค่อยนิยม เนื่องจากิ่งเปราะ หักง่าย  การเพาะเมล็ดทำได้ง่ายกว่า การขยายพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ควรใช้ฮอร์โมนช่วยเนื่องจากการออกรากไม่ง่ายนัก ฤดูกาลที่เหมาะสมกับการขยายพันธุ์คือช่วงฤดูฝน ประมาณต้นเดือนมิถุนายน
การเพาะเมล็ด เป็นที่นิยมกันมาก เพราะสะดวกในการปฏิบัติงานและสามารถทำได้ครั้งละมากๆ แต่ก็มีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งก็คือ พันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ไม่ค่อยติดผลเท่าไรนัก

ดอกไม้ชนิดนี้มีสองสี คือสีเขียวอ่อน และสีเหลือง สีเขียวอ่อนไม่ต้องพยายามดมนะครับ ถึงดมอย่างไรก็ไม่หอม ไม่ต้องตกใจที่ไม่หอมเพราะว่าดอกสีเขียวอ่อนเป็นดอกที่ยังอ่อนอยู่ ดอกที่มีสีเหลืองจึงจะหอม และที่สำคัญในช่วงกลางวันดอกไม้ชนิดนี้จะไม่ส่งกลิ่นหอมมากนักโดยเฉพาะช่วง เวลาที่อุณหภูมิสูง
ข้อดีของพันธุ์ไม้ :
ดอกมีกลิ่นหอมแรง
การปลูกและดูแลรักษาทำได้ง่าย ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน
มีการออกดอกสม่ำเสมอเกือบตลอดทั้งปีหากมีการดูแลรักษาที่ดี
ต้องการพื้นที่ในการปลูกไม่มากเพียง 2 – 4 ตรม. ก็เพียงพอ (ข้อมูลจากการปลูกที่สวนไม้หอมของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ พบว่าต้นที่มีการปลูกมาแล้ว 4 – 5 ปีมีขนาดทรงพุ่มเพียง 1.5 ม. เท่านั้น)
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีราคาไม่แพงและให้ดอกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากชนิดหนึ่ง เหมาะกับผู้ที่เริ่มปลูกพันธุ์ไม้หอมใหม่ไม่ควรมองข้าม
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ตอบสนองกับการใส่ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง
ข้อแนะนำ :
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ต้องการพื้นที่ในการปลูกน้อยแต่ต้องได้รับแสงแดดจัดตลอดวัน การปลูกในที่มีร่มเงาจะมีผลต่อการติดดอก
กระดังงาสงขลาที่ได้จาการเพาะเมล็ดเมื่อปลูกจะเจริญเติบโตดี แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าต้นที่ได้จาการตอน แต่การออกดอกจะช้ากว่าต้นที่ได้จาการตอน
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความต้องการน้ำค่อนข้างมากตามสภาพการกำเนิด (พันธุ์ไม้ที่เกิดหรือเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศไทยเรา ส่วนใหญ่มีความต้องการน้ำและความชื้นสูงในการเจริญเติบโต)
ข้อมูลอื่นๆ :

ชื่ออื่นๆ :     กระดังงาสาขา  กระดังงาเบา (ภาคใต้)  กระดังงอ (มาเลย์-ยะลา)
ชื่อสามัญ :     Ka-dung-nga-song-kla, Dwarf Ylang-Ylang
ชื่อวิทยาศาสตร์ :     Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Th. var. fruticosum (Craib) J. Sinclair.
วงศ์ :     Annonaceae
ถิ่นกำเนิด :     บ้านจะโหน่ง อ.จะนะ จ. สงขลา
ลักษณะทั่วไป :     ไม้พุ่มขนาดเล็ก พุ่มโปร่ง
ฤดูการออกดอก :     ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม :     หอมอ่อนๆ ตอนเช้าและตอนเย็น
การขยายพันธุ์ :
พบครั้งแรกที่ บ้านจะโหน่ง อ. จะนะ จ. สงขลา
เนื้อไม้และใบ ทำบุหงา อบร่ำ ทำน้ำหอม
เนื้อไม้ รสขมเฝื่อน ขับปัสสาวะพิการ ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ
ต้น กิ่ง ก้าน เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ
ดอก บำรุงร่างกาย บำรุงหัวใจ บำรุงธาตุ บำรุงเลือด แก้ไข้ แก้อ่อนเพลีย วิงเวียน จุกเสียด
ราก คุมกำเนิด