พรรณไม้ต่างๆ การปลูกต้นไม้

กรรณิการ์

by admin - November 6th, 2012.
Filed under: ไม้หอม. Tagged as: , , , .

กรรณิการ์
ชื่ออื่นๆ :     กรณิการ์ กณิการ์
ชื่อสามัญ :     Night glooming jasmine, Night flower jasmine, Night blooming jasmine, Tree of sadness
ชื่อวิทยาศาสตร์ :     Nyctanthes arbor-tristis L.
วงศ์ :     Oleaceae
ถิ่นกำเนิด :     ประเทศอินเดีย
ลักษณะทั่วไป :     ไม้พุ่มเตี้ย รูปแบบทรงพุ่มไม่ค่อยแน่นอน แต่ค่อนข้างกลม
ฤดูการออกดอก :     ออกดอกตลอดปี แต่ออกมากช่วงปลายฝนต้นหนาว
เวลาที่ดอกหอม :     หอมอ่อนตั้งแต่เย็นแดดอ่อน – กลางคืน
การขยายพันธุ์ :
การปักชำ ใช้กับกิ่งที่มียอดอ่อน เป็นวิธีการที่เหมาะสม ออกรากได้ไม่ยาก
การตอน ยังไม่ได้ทดลองปฏิบัติจริง
ข้อดีของพันธุ์ไม้ :
ออกดอกให้ชมได้บ่อย
ดอกใน 1 ช่อจะทะยอยบาน จึงทำให้ได้ชมดอกหลายวัน
ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน
ข้อแนะนำ :
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ควบคุมทรงพุ่มได้ค่อนข้างยาก มีการแตกของกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ
ต้องควบคุมทรงพุ่มโดยการตัดแต่งภายหลังการออกดอก
เมื่อปลูกไปได้ระยะหนึ่ง 2 – 3 ปี ควรมีการตัดแต่งครั้งใหญ่ (ทำสาว) ครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้กิ่งใหม่
โดยธรรมชาติกรรณิการ์จะเจริญเติบโตในที่ได้รับแสงแดดประมาณครึ่งวัน (แดดเช้า) แต่ก็สามารถปลูกในที่มีแดดเต็มวันแต่ขนาดใบและดอกจะเล็กลง สีใบจะซีด
ใบค่อนข้างกระด้างอาจทำให้เกิดผื่นคันให้กับผิวหนังกับผู้ที่มีอาการแพ้ได้บ้าง
ข้อมูลอื่นๆ :
ดอก ให้สารสีเหลือง ใช้ในการย้อมผ้าของคนโบราณ
ต้น แก้ปวดศีรษะ ใบ บำรุงน้ำดี
ดอก แก้ไข้และลมวิงเวียน
ราก แก้อุจจาระเป็นพรรดึก บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้ผมหงอก บำรุงผิวหนังให้สดชื่น
ต้นและราก ต้มรับประทานแก้ไอ